تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۳۵,۵۰۲,۱۸۳ نفر
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵,۹۴۰ نفر
۴۹,۸۱۸ نفر
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۵۶۶ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

35.174.62.162
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۰۲ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۰۱ ۹   کاربر ۱۲   صفحه
۰۱/۳۱ ۱۶۳   کاربر ۱۶۳   صفحه
۰۱/۳۰ ۱۳۲   کاربر ۱۳۲   صفحه
۰۱/۲۹ ۱۵۱   کاربر ۱۵۱   صفحه
۰۱/۲۸ ۶   کاربر ۳۷   صفحه
۰۱/۲۷ ۲   کاربر ۲۳   صفحه
۰۱/۲۶ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۲۵ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۲۴ ۳   کاربر ۴   صفحه
۰۱/۲۳ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۱/۲۲ ۴   کاربر ۱۴   صفحه
۰۱/۲۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۲۰ ۱۰۵   کاربر ۱۰۵   صفحه
۰۱/۱۹ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۱۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۱۷ ۱۰۵   کاربر ۱۰۶   صفحه
۰۱/۱۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۱۵ ۲   کاربر ۴   صفحه
۰۱/۱۴ ۴   کاربر ۲۰   صفحه
۰۱/۱۳ ۱۰۸   کاربر ۱۲۷   صفحه
۰۱/۱۲ ۱   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۱۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۱/۱۰ ۱   کاربر ۹   صفحه
۰۱/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۱/۰۸ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۰۷ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۱/۰۶ ۶   کاربر ۳۴   صفحه
۰۱/۰۵ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۱/۰۴ ۶   کاربر ۱۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸۲۱ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱,۱۳۲ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۹۱۰ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۵۸۳ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۷۷۵ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۹۲۶ ۳ %

ساعت ۶ تا ۷
۸۶۴ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۰۷۹ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۰۷۳ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۲۷۴ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۴۲۳ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۲۵۰ ۵ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۰۹۳ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۱۱۳ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۳۶۳ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۶۱۲ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۴۱۵ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۱۱۴ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱,۲۰۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱,۳۰۹ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱,۲۰۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۲۹۳ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۱۱۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۸۵ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۱,۶۱۴,۶۷۹ ۳۳ %
SWE
SWE
۶,۹۸۶,۱۱۷ ۲۰ %
USA
USA
۴,۶۸۷,۸۸۵ ۱۳ %
ZZZ
نامشخص
۲,۸۱۵,۶۴۱ ۸ %
ROM
ROM
۲,۰۲۶,۱۱۴ ۶ %
DEU
DEU
۲,۰۱۱,۸۶۶ ۶ %
POL
POL
۱,۶۱۸,۹۶۹ ۵ %
CAN
CAN
۷۸۰,۵۲۶ ۲ %
CHN
CHN
۴۹۲,۸۱۶ ۱ %
RUS
RUS
۳۷۶,۴۰۷ ۱ %
JPN
JPN
۳۵۸,۸۵۳ ۱ %
GBR
GBR
۳۵۷,۰۶۶ ۱ %
DNK
DNK
۱۸۶,۷۹۹ ۱ %
UKR
UKR
۱۰۷,۰۱۳ ۰ %
FRA
FRA
۹۶,۳۹۸ ۰ %
NLD
NLD
۹۴,۵۷۲ ۰ %
TUR
TUR
۹۲,۵۹۹ ۰ %
AUS
AUS
۸۷,۸۲۱ ۰ %
ESP
ESP
۶۲,۶۳۸ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۸۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۰,۴۲۱ ۴۸ %
Firefox
Firefox
۸,۸۸۴ ۴۱ %
Other
Other
۹۲۸ ۴ %
Safari
Safari
۵۲۷ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۱۷۶ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۷۴ ۱ %
Opera
Opera
۱۷۴ ۱ %
Edge
Edge
۱۳۸ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۹۵ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۵۴ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۹ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۶ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۴ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 8 ۳,۲۵۶ ۲۵ %
Windows 10 ۲,۵۷۸ ۲۰ %
Windows 7 ۲,۰۴۴ ۱۶ %
Linux ۱,۸۷۶ ۱۴ %
Vista ۱,۷۱۰ ۱۳ %
Other ۱,۱۴۲ ۹ %
iOS ۲۲۸ ۲ %
Windows 2003 ۱۴۱ ۱ %
XP ۳۷ ۰ %
Android ۱۳ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
kums.ac.ir ۴
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ۴
ناهید حق نظری ۲
https://br.kums.ac.ir/fa/member ۲
مالی ۱
ویژگی های ساختمان مرکز بیماری های رفتاری ۱
-معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
آدرس دکتر محمدرضا محبیان کرمانشاه ۱
دکتر محمد مهدی گویا ۱
مرکز تحقیقات رفتار کرمانشاه ۱
mbok@kums.ac.ir ۱
مرکز مدیری بیماری های رفتاری ۱
رئیس مرکز توسعه دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه ۱
دکتر شکیبا رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه ۱
ساعت کاری درمانگاه ۱
چارت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
دکتربهزادمهدویان ۱
دکتر رویا منصوری کرمانشاه ۱
دکتر خادمی پیشگیری علوم پزشکی کرمانشاه ۱
مرکز تحقیقات ایدز شیراز ۱
محمدرضا بیگ رضایی در علوم پزشکی کرمانشاه ۱
دکتر ابراهیم شکیبا معاونت بهداشتی ۱
دکتر مهدی میرزایی علویجه ۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فاطمه کاظمی ۱
سایت های کرمانشاه ۱