دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / اهداف و چشم اندازها

اهداف و چشم اندازهای مرکزمرکز تحقیقات بیماری های رفتاری، به منظور گسترش دانش در زمینه کاهش آسیب بیماری های رفتاری و با تقویت زیر ساخت های پژوهشی در مرکز تحقیقات بیماری های رفتاری، تمرکز بر تحقیقات HIV/AIDS با تکیه بر جنبه های پیشگیری، اپیدمیولوژیک، فرهنگی- اجتماعی و روانشناسی HIV/AIDS و سوء مصرف داروهای مخدر، گسترش ارتباطات ملی، منطقه ای و  بین المللی جهت تبادلات علمی، پژوهش های بین بخشی و همکاری در جهت برنامه های توسعه ای ملی تشکیل می گردد.

 

اهداف کلان:

·        ارزیابی برنامه های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب بیماری های رفتاری

·        فراهم سازی اطلاعات مناسب و دانش به روز برای مسوولان و کارشناسان به منظور رائه راه حل در امور بهداشتی درمانی مرتبط با بیماری های رفتاری

·        جهت دهی و همکاری با کلیه دانشجویان علاقمند دانشگاه به منظور ارتقاء سطح پژوهشها و پایان نامه های دانشجویی

·        ایجاد زمینه برای همکاری بین اعضای هیات علمی کلیه گروههای آموزشی داخل و خارج از دانشگاه و انجام طرح های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشوری و بین المللی

·        ایجاد هماهنگی های بین سازمانی در انجام تحقیقات مرتبط با بیماری های رفتاری در منطقه

·        ایجاد زمینه به منظور تربیت نیروی انسانی پژوهشگر در زمینه پیشگیری، درمان و مشاوره بیماری های رفتاری

·        ایجاد بانک های اطلاعاتی و ثبت داده‌های مرتبط با بیماری های رفتاری به طور سیستماتیک متناسب با اهداف مرکز

·        انجام تحقیقات آزمایشگاهی بر روی خون بیماران HIV مثبت به منظور بررسی تاثیر داروهای تجویز شده

·        بکارگیری نتایج پژوهش های کاربردی مرکز در حل مسائل و چالش های مرتبط با HIV.